+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

TP_JCH0103

จางเจียเจี๊ย ทะลุจักรวาล 4 วัน 3 คืน
ราคา/บุคคล -฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
ส. 20 ม.ค. 2018 - อ. 23 ม.ค. 2018 12,899 15,899 3,500 20
ส. 03 ก.พ. 2018 - อ. 06 ก.พ. 2018 12,899 15,899 3,500 20
ส. 24 มี.ค. 2018 - อ. 27 มี.ค. 2018 13,899 16,899 3,500 20
ส. 31 มี.ค. 2018 - อ. 03 เม.ย. 2018 14,899 17,899 3,500 20

รายละเอียด

[TP_JCH0103] จางเจียเจี๊ย ทะลุจักรวาล 4 วัน 3 คืน

เดินทางมกราคม - มีนาคม 2561 // อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้วไป่หลง) เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ร้านนวดเท้า-ร้านใบชา ร้านหยก-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพ วาดทราย-ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย- จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่


กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ จางเจียเจี๊ย ทะลุจักรวาล 4 วัน 3 คืน