+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

GO2JJ0305

HOT PROMOTION JEJU SPRING เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน
ราคา/บุคคล 10,900฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
พฤ. 01 มี.ค. 2018 - อา. 04 มี.ค. 2018 12,900 12,900 4,900 35
ศ. 02 มี.ค. 2018 - จ. 05 มี.ค. 2018 12,900 12,900 4,900 35
ส. 03 มี.ค. 2018 - อ. 06 มี.ค. 2018 12,600 12,600 4,900 35
อา. 04 มี.ค. 2018 - พ. 07 มี.ค. 2018 12,300 12,300 4,900 35
จ. 05 มี.ค. 2018 - พฤ. 08 มี.ค. 2018 12,300 12,300 4,900 35
อ. 06 มี.ค. 2018 - ศ. 09 มี.ค. 2018 12,600 12,600 4,900 35
พ. 07 มี.ค. 2018 - ส. 10 มี.ค. 2018 12,900 12,900 4,900 35
พฤ. 08 มี.ค. 2018 - อา. 11 มี.ค. 2018 13,600 13,600 4,900 35
ศ. 09 มี.ค. 2018 - จ. 12 มี.ค. 2018 13,600 13,600 4,900 35
ส. 10 มี.ค. 2018 - อ. 13 มี.ค. 2018 13,300 13,300 4,900 35
อา. 11 มี.ค. 2018 - พ. 14 มี.ค. 2018 12,900 12,900 4,900 35
จ. 12 มี.ค. 2018 - พฤ. 15 มี.ค. 2018 12,900 12,900 4,900 35
อ. 13 มี.ค. 2018 - ศ. 16 มี.ค. 2018 12,900 12,900 4,900 35
พ. 14 มี.ค. 2018 - ส. 17 มี.ค. 2018 13,300 13,300 4,900 35
พฤ. 15 มี.ค. 2018 - อา. 18 มี.ค. 2018 13,600 13,600 4,900 35
ศ. 16 มี.ค. 2018 - จ. 19 มี.ค. 2018 13,600 13,600 4,900 35
ส. 17 มี.ค. 2018 - อ. 20 มี.ค. 2018 13,300 13,300 4,900 35
อา. 18 มี.ค. 2018 - พ. 21 มี.ค. 2018 12,900 12,900 4,900 35
จ. 19 มี.ค. 2018 - พฤ. 22 มี.ค. 2018 12,900 12,900 4,900 35
อ. 20 มี.ค. 2018 - ศ. 23 มี.ค. 2018 13,300 13,300 4,900 35
พ. 21 มี.ค. 2018 - ส. 24 มี.ค. 2018 13,600 13,600 4,900 35
พฤ. 22 มี.ค. 2018 - อา. 25 มี.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
ศ. 23 มี.ค. 2018 - จ. 26 มี.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
ส. 24 มี.ค. 2018 - อ. 27 มี.ค. 2018 13,600 13,600 4,900 35
อา. 25 มี.ค. 2018 - พ. 28 มี.ค. 2018 13,300 13,300 4,900 35
จ. 26 มี.ค. 2018 - พฤ. 29 มี.ค. 2018 13,300 13,300 4,900 35
พ. 28 มี.ค. 2018 - ส. 31 มี.ค. 2018 13,600 13,600 4,900 35
พฤ. 29 มี.ค. 2018 - อา. 01 เม.ย. 2018 13,900 13,900 4,900 35
ศ. 30 มี.ค. 2018 - จ. 02 เม.ย. 2018 13,900 13,900 4,900 35
ส. 31 มี.ค. 2018 - อ. 03 เม.ย. 2018 13,600 13,600 4,900 35
อา. 01 เม.ย. 2018 - พ. 04 เม.ย. 2018 13,300 13,300 4,900 35
จ. 02 เม.ย. 2018 - พฤ. 05 เม.ย. 2018 13,300 13,300 4,900 35
อ. 03 เม.ย. 2018 - ศ. 06 เม.ย. 2018 13,300 13,300 4,900 35
พ. 04 เม.ย. 2018 - ส. 07 เม.ย. 2018 13,900 13,900 4,900 35
พฤ. 05 เม.ย. 2018 - อา. 08 เม.ย. 2018 18,900 18,900 4,900 35
ศ. 06 เม.ย. 2018 - จ. 09 เม.ย. 2018 13,600 13,600 4,900 35
ส. 07 เม.ย. 2018 - อ. 10 เม.ย. 2018 12,900 12,900 4,900 35
อา. 08 เม.ย. 2018 - พ. 11 เม.ย. 2018 12,600 12,600 4,900 35
จ. 09 เม.ย. 2018 - พฤ. 12 เม.ย. 2018 12,900 12,900 4,900 35
อ. 10 เม.ย. 2018 - ศ. 13 เม.ย. 2018 13,600 13,600 4,900 35
พ. 11 เม.ย. 2018 - ส. 14 เม.ย. 2018 16,900 16,900 4,900 35
พฤ. 12 เม.ย. 2018 - อา. 15 เม.ย. 2018 20,900 20,900 4,900 35
ศ. 13 เม.ย. 2018 - จ. 16 เม.ย. 2018 20,900 20,900 4,900 35
ส. 14 เม.ย. 2018 - อ. 17 เม.ย. 2018 16,900 16,900 4,900 35
อา. 15 เม.ย. 2018 - พ. 18 เม.ย. 2018 13,600 13,600 4,900 35
จ. 16 เม.ย. 2018 - พฤ. 19 เม.ย. 2018 12,900 12,900 4,900 35
อ. 17 เม.ย. 2018 - ศ. 20 เม.ย. 2018 12,600 12,600 4,900 35
พ. 18 เม.ย. 2018 - ส. 21 เม.ย. 2018 12,600 12,600 4,900 35
พฤ. 19 เม.ย. 2018 - อา. 22 เม.ย. 2018 12,600 12,600 4,900 35
ศ. 20 เม.ย. 2018 - จ. 23 เม.ย. 2018 12,600 12,600 4,900 35
ส. 21 เม.ย. 2018 - อ. 24 เม.ย. 2018 12,300 12,300 4,900 35
อา. 22 เม.ย. 2018 - พ. 25 เม.ย. 2018 12,300 12,300 4,900 35
จ. 23 เม.ย. 2018 - พฤ. 26 เม.ย. 2018 12,300 12,300 4,900 35
อ. 24 เม.ย. 2018 - ศ. 27 เม.ย. 2018 12,300 12,300 4,900 35
พฤ. 26 เม.ย. 2018 - อา. 29 เม.ย. 2018 12,900 12,900 4,900 35
ศ. 27 เม.ย. 2018 - จ. 30 เม.ย. 2018 13,300 13,300 4,900 35
ส. 28 เม.ย. 2018 - อ. 01 พ.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
อา. 29 เม.ย. 2018 - พ. 02 พ.ค. 2018 13,300 13,300 4,900 35
อ. 01 พ.ค. 2018 - ศ. 04 พ.ค. 2018 12,300 12,300 4,900 35
พ. 02 พ.ค. 2018 - ส. 05 พ.ค. 2018 11,900 11,900 4,900 35
พฤ. 03 พ.ค. 2018 - อา. 06 พ.ค. 2018 11,900 11,900 4,900 35
ศ. 04 พ.ค. 2018 - จ. 07 พ.ค. 2018 11,900 11,900 4,900 35
ส. 05 พ.ค. 2018 - อ. 08 พ.ค. 2018 11,600 11,600 4,900 35
อา. 06 พ.ค. 2018 - พ. 09 พ.ค. 2018 11,300 11,300 4,900 35
จ. 07 พ.ค. 2018 - พฤ. 10 พ.ค. 2018 11,300 11,300 4,900 35
อ. 08 พ.ค. 2018 - ศ. 11 พ.ค. 2018 11,300 11,300 4,900 35
พ. 09 พ.ค. 2018 - ส. 12 พ.ค. 2018 11,600 11,600 4,900 35
พฤ. 10 พ.ค. 2018 - อา. 13 พ.ค. 2018 11,900 11,900 4,900 35
ศ. 11 พ.ค. 2018 - จ. 14 พ.ค. 2018 11,900 11,900 4,900 35
ส. 12 พ.ค. 2018 - อ. 15 พ.ค. 2018 11,600 11,600 4,900 35
อา. 13 พ.ค. 2018 - พ. 16 พ.ค. 2018 11,300 11,300 4,900 35
จ. 14 พ.ค. 2018 - พฤ. 17 พ.ค. 2018 11,300 11,300 4,900 35
อ. 15 พ.ค. 2018 - ศ. 18 พ.ค. 2018 11,300 11,300 4,900 35
พ. 16 พ.ค. 2018 - ส. 19 พ.ค. 2018 11,600 11,600 4,900 35
พฤ. 17 พ.ค. 2018 - อา. 20 พ.ค. 2018 11,600 11,600 4,900 35
ศ. 18 พ.ค. 2018 - จ. 21 พ.ค. 2018 11,600 11,600 4,900 35
ส. 19 พ.ค. 2018 - อ. 22 พ.ค. 2018 11,300 11,300 4,900 35
อา. 20 พ.ค. 2018 - พ. 23 พ.ค. 2018 10,900 10,900 4,900 35
จ. 21 พ.ค. 2018 - พฤ. 24 พ.ค. 2018 10,900 10,900 4,900 35
อ. 22 พ.ค. 2018 - ศ. 25 พ.ค. 2018 10,900 10,900 4,900 35
พ. 23 พ.ค. 2018 - ส. 26 พ.ค. 2018 10,900 10,900 4,900 35
พฤ. 24 พ.ค. 2018 - อา. 27 พ.ค. 2018 11,300 11,300 4,900 35
ศ. 25 พ.ค. 2018 - จ. 28 พ.ค. 2018 11,300 11,300 4,900 35
ส. 26 พ.ค. 2018 - อ. 29 พ.ค. 2018 10,900 10,900 4,900 35
อา. 27 พ.ค. 2018 - พ. 30 พ.ค. 2018 10,900 10,900 4,900 35
จ. 28 พ.ค. 2018 - พฤ. 31 พ.ค. 2018 10,900 10,900 4,900 35

รายละเอียด

[GO2JJ0305] HOT PROMOTION JEJU SPRING เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน

เดินทางตั้งแต่ 1 มีนาคม - 28 พฤษภาคม 2561 // ฮัลโหลคิตตี้เชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น้ำตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค ปั่นจักรยาน Rail Bike - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอพจิโกจิ -– ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอัมร็อค - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู


ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ HOT PROMOTION JEJU SPRING เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน