+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

TBZ_0102

BUSAN PLUS + JOY WINTER
ราคา/บุคคล 13,900฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • สกี
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
จ. 01 ม.ค. 2018 - พฤ. 04 ม.ค. 2018 17,900 17,900 4,900 35
อ. 02 ม.ค. 2018 - ศ. 05 ม.ค. 2018 16,900 16,900 4,900 35
พ. 03 ม.ค. 2018 - ส. 06 ม.ค. 2018 15,900 15,900 4,900 35
พฤ. 04 ม.ค. 2018 - อา. 07 ม.ค. 2018 15,900 15,900 4,900 35
ศ. 05 ม.ค. 2018 - จ. 08 ม.ค. 2018 15,900 15,900 4,900 35
ส. 06 ม.ค. 2018 - อ. 09 ม.ค. 2018 14,900 14,900 4,900 35
อา. 07 ม.ค. 2018 - พ. 10 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
จ. 08 ม.ค. 2018 - พฤ. 11 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
อ. 09 ม.ค. 2018 - ศ. 12 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
พ. 10 ม.ค. 2018 - ส. 13 ม.ค. 2018 14,200 14,200 4,900 35
พฤ. 11 ม.ค. 2018 - อา. 14 ม.ค. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ศ. 12 ม.ค. 2018 - จ. 15 ม.ค. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ส. 13 ม.ค. 2018 - อ. 16 ม.ค. 2018 14,200 14,200 4,900 35
อา. 14 ม.ค. 2018 - พ. 17 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
จ. 15 ม.ค. 2018 - พฤ. 18 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
อ. 16 ม.ค. 2018 - ศ. 19 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
พ. 17 ม.ค. 2018 - ส. 20 ม.ค. 2018 14,200 14,200 4,900 35
พฤ. 18 ม.ค. 2018 - อา. 21 ม.ค. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ศ. 19 ม.ค. 2018 - จ. 22 ม.ค. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ส. 20 ม.ค. 2018 - อ. 23 ม.ค. 2018 14,200 14,200 4,900 35
อา. 21 ม.ค. 2018 - พ. 24 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
จ. 22 ม.ค. 2018 - พฤ. 25 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
อ. 23 ม.ค. 2018 - ศ. 26 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
พ. 24 ม.ค. 2018 - ส. 27 ม.ค. 2018 14,200 14,200 4,900 35
พฤ. 25 ม.ค. 2018 - อา. 28 ม.ค. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ศ. 26 ม.ค. 2018 - จ. 29 ม.ค. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ส. 27 ม.ค. 2018 - อ. 30 ม.ค. 2018 14,200 14,200 4,900 35
อา. 28 ม.ค. 2018 - พ. 31 ม.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
จ. 29 ม.ค. 2018 - พฤ. 01 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
อ. 30 ม.ค. 2018 - ศ. 02 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
พ. 31 ม.ค. 2018 - ส. 03 ก.พ. 2018 14,200 14,200 4,900 35
พฤ. 01 ก.พ. 2018 - อา. 04 ก.พ. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ศ. 02 ก.พ. 2018 - จ. 05 ก.พ. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ส. 03 ก.พ. 2018 - อ. 06 ก.พ. 2018 14,200 14,200 4,900 35
อา. 04 ก.พ. 2018 - พ. 07 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
จ. 05 ก.พ. 2018 - พฤ. 08 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
อ. 06 ก.พ. 2018 - ศ. 09 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
พ. 07 ก.พ. 2018 - ส. 10 ก.พ. 2018 14,200 14,200 4,900 35
พฤ. 08 ก.พ. 2018 - อา. 11 ก.พ. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ศ. 09 ก.พ. 2018 - จ. 12 ก.พ. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ส. 10 ก.พ. 2018 - อ. 13 ก.พ. 2018 14,200 14,200 4,900 35
อา. 11 ก.พ. 2018 - พ. 14 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
จ. 12 ก.พ. 2018 - พฤ. 15 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
อ. 13 ก.พ. 2018 - ศ. 16 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
พ. 14 ก.พ. 2018 - ส. 17 ก.พ. 2018 14,200 14,200 4,900 35
พฤ. 15 ก.พ. 2018 - อา. 18 ก.พ. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ศ. 16 ก.พ. 2018 - จ. 19 ก.พ. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ส. 17 ก.พ. 2018 - อ. 20 ก.พ. 2018 14,200 14,200 4,900 35
อา. 18 ก.พ. 2018 - พ. 21 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
จ. 19 ก.พ. 2018 - พฤ. 22 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
อ. 20 ก.พ. 2018 - ศ. 23 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
พ. 21 ก.พ. 2018 - ส. 24 ก.พ. 2018 14,200 14,200 4,900 35
พฤ. 22 ก.พ. 2018 - อา. 25 ก.พ. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ศ. 23 ก.พ. 2018 - จ. 26 ก.พ. 2018 14,500 14,500 4,900 35
ส. 24 ก.พ. 2018 - อ. 27 ก.พ. 2018 14,200 14,200 4,900 35
อา. 25 ก.พ. 2018 - พ. 28 ก.พ. 2018 13,900 13,900 4,900 35
จ. 26 ก.พ. 2018 - พฤ. 01 มี.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
อ. 27 ก.พ. 2018 - ศ. 02 มี.ค. 2018 13,900 13,900 4,900 35
พ. 28 ก.พ. 2018 - ส. 03 มี.ค. 2018 14,200 14,200 4,900 35

รายละเอียด

[TBZ_0102] BUSAN PLUS + JOY WINTER

สะพานเดินทะเล - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - วัดแฮดง ยงกุงซา - ล็อตเต้ เอาท์เลท - เอเปค เฮ้าส์ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - ลานสกี - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - โบสถ์ Jukseong - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี


กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ BUSAN PLUS + JOY WINTER