+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

TPE1106

ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน
ราคา/บุคคล 22,900฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • อาหาร
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
ศ. 19 ม.ค. 2018 - อ. 23 ม.ค. 2018 23,900 22,900 6,500 26
พ. 31 ม.ค. 2018 - อา. 04 ก.พ. 2018 24,900 23,900 6,500 20
อ. 20 ก.พ. 2018 - ส. 24 ก.พ. 2018 22,900 21,900 6,500 26
ศ. 02 มี.ค. 2018 - อ. 06 มี.ค. 2018 23,900 22,900 6,500 26
พ. 25 เม.ย. 2018 - อา. 29 เม.ย. 2018 23,900 22,900 6,500 26
พ. 16 พ.ค. 2018 - อา. 20 พ.ค. 2018 23,900 22,900 6,500 26
ศ. 01 มิ.ย. 2018 - อ. 05 มิ.ย. 2018 23,900 22,900 6,500 26

รายละเอียด

[TPE1106] ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน

แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน ขึ้นตึก Taipei 101 อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมพิพิธภัณฑ์กู้กง


กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน