+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

GO2JEJU

Hot Promotion Jeju Winter
ราคา/บุคคล 8,900฿
  • ตั๋วเครื่องบิน
  • ที่พัก
  • อาหาร
  • ขนส่ง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
อ. 12 ธ.ค. 2017 - อา. 10 ธ.ค. 2017 8,900 7,900 4,500 -
พ. 13 ธ.ค. 2017 - ส. 16 ธ.ค. 2017 8,900 7,900 4,500 -
อ. 19 ธ.ค. 2017 - ศ. 22 ธ.ค. 2017 8,900 7,900 4,500 -
พ. 20 ธ.ค. 2017 - ส. 23 ธ.ค. 2017 10,900 10,900 4,900 35
อ. 26 ธ.ค. 2017 - ศ. 29 ธ.ค. 2017 10,900 10,900 4,900 35
จ. 01 ม.ค. 2018 - พฤ. 04 ม.ค. 2018 10,900 10,900 4,900 35
- - - 8,900 7,900 4,500 -

รายละเอียด

[GO2JEJU] Hot Promotion Jeju Winter

ทัวร์เกาหลีใต้ เกาะเชจู 4 วัน 2 คืน ราคาโปรโมชั่น


ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการ และรายละเอียด สำหรับ Hot Promotion Jeju Winter