+66-2170-8032ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 18.00 น.

คำถามที่พบบ่อย

บทความคำถามต่าง ๆ ที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับเรา

วิธีการจอง

Image
1
เข้าสู่ระบบ
Image
เราจะมีการเข้าสู่ระบบ เพื่อเก็บประวัติการให้คะแนน และข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปหาลูกค้าได้
 
Image
2
เลือกทัวร์ตามที่่ต้องการ
Image
เลือกทัวร์ที่สนใจพร้อมระบุช่วงเวลาการเดินทาง จำนวนที่นั่ง ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ต่าง ๆ เพื่อสะดวกต่อการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
 
Image
3
ยืนยันรายการ
Image
เมื่อเลือกทัวร์ครบถ้วนตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าทำการยืนยันอีกครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจ
 
Image
4
ส่งเอกสารรายการสู่เจ้าหน้าที่
Image
เมื่อลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่อัติโนมัติ คุณลูกค้ารอรับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ได้เลย
 

วิธีการชำระเงิน

Image
1
เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
Image
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยจะทำการติดต่อกลับหาลูกค้าเพื่อประสานงานกันต่อไป
 
Image
2
ปริ้นเอกสารเพื่อชำระเงิน
Image
เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันกับลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับลูกค้าเพื่อนำไปชำระเงิน
 
Image
3
ชำระเงิน
Image
เมื่อลูกค้าได้เอกสารการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารไปชำระเงินดังที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้ไ้ด้เลย
 
Image
4
ยืนยันการชำระเงิน
Image
เมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บใบเสร็จเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง